Osuszanie ścian po zalaniu

Dlaczego warto osuszać?

Skutkami długotrwałego utrzymywania się wilgoci w
pomieszczeniach mieszkalnych są między innymi:

 • pogorszenie się parametrów powietrza, a co za tym idzie pogorszenie się samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniach.
 • powstawanie, i rozwój korozji biologicznej (pleśnie, grzyby, drobnoustroje).
 • pogorszenie się izolacyjności cieplnej murów, co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.
 • obniżenie trwałości murów.
 • powolna degradacja stałych jak i ruchomych elementów budynku.
 • powstawanie zawilgocenia wtórnego, wywołanego przez kondensację pary wodnej.

Jak najszybsze przystąpienie do osuszenia zalanych pomieszczeń pozwala na:

 • minimalizację szkody – im szybciej zaczniemy osuszać, tym mniejsze będą straty
 • przyspieszenie możliwości przystąpienia do wszelkiego rodzaju prac remontowo – naprawczych.
 • poprawę jakości życia, przez przywrócenie komfortu klimatycznego w pomieszczeniach.
 • zabezpieczenie pomieszczeń przed rozwojem pleśni i grzybów oraz powstawaniem przykrych zapachów.
 • obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez przywrócenie optymalnej izolacyjności cieplnej ścian.
Jeśli zależy Państwu na doprowadzeniu budynku - w możliwie szybkim tempie - do stanu normalnej wilgotności, proponujemy usługę osuszania. Dobieramy urządzenia osuszające optymalnie odpasując je do Państwa potrzeb. Wstawienie sprzętu do Państwa pomieszczeń poprzedzone jest zawsze pomiarem wilgotności pomieszczeń, murów i posadzek oraz sporządzeniem odpowiedniego Protokołu wilgotności, a kontrola postępów osuszania, poprzez kilkukrotne badanie wilgotności w czasie całego procesu sprawia, że sprzęt pracuje u Państwa tylko tak długo, jak to jest konieczne.

Osuszanie posadzki i przestrzeni izolacji pod posadzką